TERMENE ȘI CONDIȚII

Termenele și condițiile

website-ului  www.rotas.ro

 

Capitolul I. Prezentare generală

 

Website-ul www.rotas.ro este deținut de către Asociaţia pentru evolutie ROTAS, denumita in continuare Asociatia ROTAS, cu sediul social la următoarea adresă: Comuna Tunari, Sat Tunari , Strada Ion Slavici nr.44, Jud Ilfov, CP 077180

În timpul navigării site-ului, precum, dar, fără a ne limita la: “noi”, “al/ale nostru/noastre” se referă la Asociația ROTAS.

www.rotas.ro include toate informațiile online pentru utilizatorii  care accepta termenelr și condițiile precum și  alte detalii prezentate în acest document.

Vizitând website-ul nostru vă angajați să acceptați și să respectați următorii Termene și Condiții, incluzând termenele, condițiile și politicile adiționali/le menționate în cele ce urmează și/sau disponibile prin hyperlink. Acești Termene și Condiții se aplică tuturor utilizatorilor site-ului nostru, incluzând fără limitare utilizatorii care sunt navigatori și/sau distribuitori de conținut.

Vă rugăm să citiți acești Termene și Condiții, cu atenție, înaintea utilizării site-ului nostru. Accesând sau utilizând orice parte a site-ului, înseamnă că acceptați Termenele și Condițiile noastre. Dacă nu acceptați Termenele și Condițiile prezentate în această documentație, atunci nu ar trebui să continuați accesarea site-ului nostru.

Orice caracteristică nouă sau opțiune care va fi adăugată site-ului nostru va fi de asemenea obiectul Termenelor și Condițiilor prezente. Puteți citi ultima versiune a Termenelor și Condițiilor noastre pe această pagină. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, schimba sau înlocui orice parte sau detaliu din Termenele și Condițiile noastre, informându-vă despre schimbări prin intermediul canalelor de comunicare disponibile pe site-ul nostru. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați această pagină periodic pentru a verifica schimbările. Continuarea utilizării sau accesării site-ului urmând informațiile despre actualizările din Termene și Condiții semnifică acceptul dumneavoastră pentru aceste schimbări.

 

Capitolul II. Dreptul de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului www.rotas.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate constituie integral proprietatea Asociației ROTAS şi este aparată de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Asociației ROTAS a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte, conform legislaţiei în vigoare.

Asociația ROTAS poate oferi Utilizatorului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului www.rotas.ro.

Utilizarea pe site-ul www.rotas.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Asociația ROTAS nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

Nu aveți dreptul să transmiteți orice tip de viruși informatici ori orice cod sursă de natură distructivă.

Orice încălcare a Termenelor și Condițiilor va avea ca rezultat încetarea utilizării website-ului pentru dumneavoastră.

Pentru sesizari va rugam sa raportati eventuala incalcare a dreptului de autor sesizata pe site la adresa rotas@rotas.ro

 

Capitolul III. Condiții Generale

Acceptând Termenele și Condițiile prezentate pe această pagină, se înțelege că sunteți de minim vârstă majoră conform legilor României și consimțiți utilizarea site-ului nostru de către minorii dumneavoastră.

Excluderea răspunderii:

Nu ne asumăm răspunderea pentru funcționarea defectuoasă, viruși, daune cauzate de erori de sistem, urmare a accesării paginii noastre.

 

Capitolul IV. Securitatea datelor

Asociația Rotas adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorilor Site-ului www.rotas.ro.

Prin utilizarea formularului de contact sau realizarea de comunicări prin intermediul datelor de contact disponibile pe Site, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru informațiile transmise.

În momentul transmiterii datelor personale către noi, prin secțiunea Contact, informațiile vor fi protejate atât offline, cât și online. Toate informațiile despre Utilizatori sunt confidențiale. Doar angajații a căror activitate specifica presupune prelucrarea informațiilor personale (de exemplu, angajații care asigură serviciul de asistență) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informațiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un amplasament securizat.

Capitolul V. Exonerarea de răspundere

Informaţiile incluse pe site-ul www.rotas.ro au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credință, din surse pe care Proprietarul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţă Proprietarului la adresa de e-mail rotas@rotas.ro  pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

www.rotas.ro îşi rezervă dreptul de a modifca orice informație afişată pe site, ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă informații eronate/derizorii pentru utilizarea Site-ului (informații pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice utilizator cu un nivel mediu de pregătire).

www.rotas.ro nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea, improprie a informațiilor acestui site.

Cu toate cele menționate în cuprinsul acestui capitol, promitem că vom face tot posibilul pentru ca informațiile oferite să fie actualizate și de interes.

 

Capitolul VI. Link-uri către terți

Site-ul nostru poate conține link-uri către Site-uri operate de terțe părți ("Site-urile Terțelor Părți"). Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informații suplimentare. Includerea pe Site-ul nostru a oricărui link către un Site al unei Terțe Părți nu înseamnă că aprobăm, avizăm sau acceptăm responsabilitatea pentru acest Site al unei Terțe Părți, conținutul sau utilizarea acestuia.

Nu suntem obligați să filtrăm și să monitorizăm și nu am investigat sau monitorizat niciun Site al unei Terțe Părți pentru acuratețea, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare. Nu suntem responsabili pentru eventualele pagube sau pierderi cauzate ca urmare a utilizării de către dvs. a Site-ului sau bazarea pe aceste Site-uri ale Terțelor Părți.

Utilizați aceste Site-uri ale Terțelor Părți pe propriul risc. Vă sugerăm să verificați cu atenție politicile și practicile acestor terțe site-uri și să vă asigurați că înțelegeți site-urile înainte să vă angajați în orice tip de acțiune sau tranzacție. Plângeri, pretenții sau revendicări, preocupări sau întrebări în legătură cu produsele și serviciile terțelor site-uri ar trebui direcționate și / sau redirecționate către acestea.

 

Capitolul VII.  Erori, Inexactități și alte Omiteri

Ocazional, există posibilitatea ca informații prezente pe site-ul nostru să conțină erori de tipografie, inexactități sau omiteri. Ne rezervăm dreptul de a corecta aceste erori, inexactități și omiteri, totodată să schimbăm ori să actualizăm informații sau să anulăm comenzi dacă există detalii în site-ul nostru ori în site-uri partenere și / sau aflate sub umbrela www.rotas.ro care sunt inexacte, în orice moment, fără informări în prealabil (incluzând după ce o comandă a fost depusă).

 

Capitolul VIII. Utilizări interzise ale Site-ului Asociației ROTAS

În plus față de interzicerile deja menționate în Termene și Condiții, nu sunteți autorizat să folosiți site-ul www.rotas.ro  sau conținutul acestuia pentru următoarele:

 1. orice acțiune ilegală;
 2. să solicitați altor persoane să pornească sau să participe în acțiuni ilegale;
 3. să încalce legile internaționale, federale, locale, reguli, legi generale sau alte ordonanțe locale;
 4. să încălcați sau să nu respectați drepturile noastre intelectuale de proprietate ori ale altora;
 5. să hărțuiți, abuzați, insultați, răniți, defăima, calomnia, denigra, intimida sau să discriminați pe bază de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, naționalitate sau dizabilitate;
 6. să publicați informații false sau să induceți în eroare intenționat prin informații;
 7. să publicați sau să transmiteți viruși informatici sau orice tip de cod malițios care ar putea afecta funcționalitățile sau operațiunile www.rotas.rosau ale site-urilor partenere și / sau aflate sub umbrela www.rotas.ro;
 8. să colectați sau să monitorizați informațiile personale ale altora;
 9. să înșelați, să acționați într-o infracțiune virtuală folosind diferite metode interzise la nivel internațional;
 10. pentru orice scopuri obscene sau imorale;
 11. să atacați sistemele de securitate www.rotas.ro ori ale site-urilor partenere sau aflate sub umbrela www.rotas.ro

 

Capitolul IX. Declinare de Garanții; Limitarea Răspunderii

www.rotas.ro nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Proprietar a oricărei din obligațiile sale și pentru daune care rezulta din utilizarea Site-ului.

Prin utilizarea Conținutului, Utilizatorul  accepta in mod expres și fără echivoc Termenele și condițiile Site-ului, în ultima versiune actualizată, care este comunicata în cadrul Site-ului, existentă la data navigării pe site sau interacționarea cu noi prin intermediul formularelor din site sau a datelor de contact.

 

Capitolul X. Încheierea responsabilităților părților

Responsabilitățile și obligațiile părților contractante sub acești Termene și Condiții vor rămâne aplicabile până la momentul în care acordul va fi încheiat de oricare dintre părți. Puteți încheia respectarea Termenelor și Condițiilor, în orice moment, printr-o notificare directă către www.rotas.ro comunicând că nu doriți continuarea acestor prevederi, sau prin încetarea accesării Site-ului nostru.

Dacă, prin judecata noastră, considerăm că ați încălcat ori vă suspectăm că ați încălcat una sau mai multe prevederi, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda sau înceta definitiv accesul la site-ul nostru, fără o notificare în prealabil, dumneavoastră rămânând responsabil pentru daunele sau responsabilitățile dobândite în timpul utilizării site-ului nostru, incluzând data de suspendare sau încetare definitivă a accesului.

 

Capitolul XI. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Orice tentativa de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportata autoritatilor competente. Orice conflict aparut intre www.rotas.ro și utilizator se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele doua parti.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competenta instanțelor de judecată din România.

 

Capitolul XV. Informații de contact

Întrebările, sugestiile și reclamațiile, în legătură cu Termenele și Condițiile sau alte politici www.rotas.ro, trebuie trimise pe adresa de e-mail rotas@rotas.ro

 

Capitolul XVI. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată ca fiind nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Versiunea actualizată la 18.04.2023