DESPRE NOI

În urmă cu câţiva ani ne-am mutat în satul Tunari, la doar 4 km de Bucureşti, din dorinţa de a trăi într-o zona mai liniştită cu un pic de curte pentru copii noştrii. Foarte repede am conştientizat sărăcia în care trăiesc unii copiii din această localitate, în zone in care apă curentă şi canalizarea nu există, iar la 7 dimineaţă în drum spre serviciu poţi vedea un copil de 4 ani cărând apă desculţ la -2 grade .

În acest context trist am început să îi ajutam cu haine, mâncare şi alte obiecte dar am înţeles că aceste acţiuni nu reuşeau să rupă cercul sărăciei: lipsa educaţiei generează sărăcie prin limitarea accesului adulţilor la locurile de muncă iar sărăcia îngrădeşte accesul copiilor la educaţie. Este evident că un copil flamand nu poate fi atent la lecţii, un copil murdar sau desculţ nu se va putea integra la grădiniţă/şcoală, un copil care nu merge la clasa zero cu greu face faţă în clasa I iar  dacă părinţii sunt analfabeţi atunci aproape sigur nu va termină clasa a II a. Fără acces la educaţie, copii vor fi condamnaţi să urmeze acelaşi drum că şi părinţii lor mărginit de sărăcie, analfabetism şi uneori chiar de infracţionalitate.

Motivată de situaţia acestor copii dar şi de dorinţa de a da ceva înapoi societăţii care m-a ajutat să mă dezvolt, înfiinţarea Asociaţiei pentru evoluţie ROTAS a venit că o continuare firească a dorinţei de a oferi o alternativă pe termen lung acestor copii, de a-i introduce într-o lume în care a avea ghetute în picioare iarnă este o normalitate şi nu un vis. Asociaţia ROTAS îşi propune să ofere copiilor defavorizaţi din localitatea Tunari o şansă la o educaţie normală, cu ajutorul căreia ulterior să îşi poată clădi un viitor mai bun.

 

Politica de securitate și de confidențialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

 

În conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul(UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(“GDPR”), Asociatia pentru Evolutie Rotas , ONG cu sediul in Jud. Ilfov, Comuna Tunari, Sat Tunari, Strada 9 Mai nr.26, prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii: •Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;

•Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate; •Confidențialitatea. Regulamentul intern de organizare si funcţionare al instituţiei conţine reglementări cu privire la confidenţialitatea informaţiilor.

•Consimţamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai dacă persoana vizată si-a dat consimţamântul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare; •Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate; •Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

•Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

•Asociatia pentru Evolutie Rotas certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal;

•Asociatia pentru Evolutie Rotas utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare; •Regulamentul intern de organizare și funcţionare al Asociatiei pentru Evolutie Rotas conține reglementări cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în cadrul instituţiei;

•Personalul Asociatiei pentru Evolutie Rotas este instruit în ceea ce privește securitatea și confidenţialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate;

•Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user și parola;

•Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio formă terţelor persoane străine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens; Pentru mai multe detalii și informatii orice persoana interesatăse poate adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

1. Datele pe care le colectăm Colectăm doar datele pe care le furnizeaza direct beneficiarii nostrii în momentul în care apeleaza la serviciile noastre

2. Baza legală pentru prelucrare Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o varietate de scopuri prezentate în această politică de confidențialitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

3. Prelucrarea datelor sensibile cu caracter personal Solicitam consimțământul pentru a prelucra date sensibile cu caracter personal, cum ar fi datele referitoare la etnie, religie, statut social, etc accesul la datele furnizate va fi limitat la angajații autorizați Asociatia pentru Evolutie Rotas nu vinde, comercializează, sau închiriază date personale colectate online sau offline. Toate datele pe care le avem în posesia noastră sunt confidențiale, cu excepția acordului dumneavoastră expres.

4. Fotografii si filmări Solicitam consimțământul de a folosi imaginile preluate în rapoartele, broșurile, site-urile web și canalele social media. Prin acordul scris si înscrierea in programele derulate de Asociatia pentru Evolutie Rotas beneficiarii sunt de acord că fotografiile și filmările făcute în timpul derularii proiectelor pot fi postate pe site-ul nostru și pe diferite canale de comunicare.

5. Răspunsul la solicitările legale și prevenirea prejudiciului: Putem divulga informații personale dacă este necesar în mod rezonabil: pentru a ne conforma unui proces juridic, cum ar fi o hotărâre judecătorească, o citație sau un mandat de percheziție, o investigație guvernamentală / de aplicare a legii sau alte cerințe legale; pentru a contribui la prevenirea sau depistarea infracțiunilor (sub rezerva aplicării în fiecare caz a legislației aplicabile); sau pentru a proteja siguranța unei persoane.

6. Cât timp păstrăm datele: Datele sunt păstrate pe o perioadă de timp nelimitată.

7. Modificări la această politică Politica noastră de confidențialitate se poate schimba în viitor. Orice modificări pe care le putem face în viitor în politica de confidențialitate vor fi afișate pe această pagină și, dacă este cazul, vă vor fi notificate prin e-mail.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (Regulamentul(UE) nr. 2016/679 si Directiva 95/46/CE(“GDPR”)

•Dreptul de a obține de la Asociatia pentru Evolutie Rotas, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de Asociatia pentru Evolutie Rotas;

•dreptul de a obține de la Asociatia pentru Evolutie Rotas, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul(UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(“GDPR”), în special a datelor incomplete sau inexacte;

•dreptul de a obține de la Asociatia pentru Evolutie Rotas, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformăcu Regulamentul(UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(“GDPR”);

•dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facăobiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză ;

•dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate; De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentul(UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(“GDPR”),vă puteti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.