Primaria Comunei Tunari, in calitate de promotor, alături de partenerii: Asociatia pentru Evolutie ROTAS, Asociația Centrul de Resurse Economice și Educaţie pentru Dezvoltare (CREED), Asociatia Lumina si Dar si Human Rights Academy, anunță lansarea proiectului “Reteaua Integrata de Sprijin prin Educatie Incluziva-RISEI”, Cod proiect PN2057.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.450.715 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Obiectivul proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc prin crearea unei Rețele Integrate de Sprijin prin Educație Incluzivă în trei județe: Ilfov, Neamț și Iași.

Prin activitățile propuse, proiectul va dezvolta o rețea de sprijin la nivelul celor trei județe ce va oferi o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în raport cu nevoile fiecărui copil/tânăr. Astfel, proiectul va contribui la scăderea fenomenului de abandon școlar și la asigurarea unui acces neîngrădit pentru copii cu nevoi speciale (CES) la o educație de calitate.

Durata de implementare a proiectului: 36 de luni

Locul de implementare: Județele Ilfov, Neamț si Iași

Printre rezultatele așteptate ale proiectului se numără:

- Un Centru Integrat de Educație Incluzivă construit, dotat și funcțional;

- Un mijloc de transport pentru Centrul din Tunari achiziționat;

- Un număr de 840 copii cu risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii din județele Ilfov, Neamț și Iași beneficiari ai servicilor de sprijin educațional, social și medical;

- Un număr de 30 copii cu risc de părăsire timpurie a școlii sau cu cerințe educaționale speciale (CES), aparținând grupului țintă principal din județele participante își vor creste gradul de participare la procesul educational cu minim 10%;

- Un număr de 42 cadre didactice pentru lucrul cu copii cu risc de părăsire timpurie a școlii formate/instruite în vederea furnizării de servicii educaționale copiilor din cele trei județe;

Mai multe informații despre proiect pot fi solicitate la Primaria Comunei Tunari, persoana de contact: Ion Marian – coordonator proiect, email: proiectrisei@gmail.com.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestui text nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului.